ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА В VІІІ КЛАС

Попълването на незаетите места в VІІІ клас ще се извършва в зала 213 на гимназията от 24.07 до 27.07.2017 г.

Необходими документи: заявление за попълване на незаетите места (по образец на училището), копия и оригинали на свидетелството за основно образование и на медицинското свидетелство.

Работното време на комисията: от 08,00 до 16,30 часа.

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе