Записване на нови ученици за учебната 2018-2019 година в гимназията

Записване на учениците приети на първо класиране от 4.07 до 06.07.2018 година.

Работно време на комисията: от 8.00 до 17.00 часа,

Необходими документи:

1.Служебна бележка с входящ номер.

2.Свидетелство за основно образование-оригинал

3.Медицинско свидетелство-оригинал

4.  Два броя снимки

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе