Ваканции

Ваканциите

 

Есенна ваканция – 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.

Коледна ваканция – 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл

Междусрочна ваканция – на 01.02.2022 г.  .

 

 

 

Пролетна ваканция – 01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл (за 1. – 11. клас)

                                    - 07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. (за 12 клас)

 

 


Други неучебни дни

 

 

- 18 април 2022 г - Ден на училищното знаме (патронен празник - неучебен, присъствен);

- 18 май 2022 г    - Държавен зрелостен изпит по балгарски език и литература;

- 20 май 2022 г    - Втори задължителен държавен зрелостен изпит;

- 25 май 2022 г    - Неучебен, но присъствен ден за ученици, просветни и културни дейци;

- 14 юни 2022 г    - Изпит по български език и литература от НВО в края на Х клас;

- 16 юни 2022 г    - Изпит по математика от НВО в края на Х клас.


Първият учебен срок:

 

15 септември 2021 г.  – 31 януари 2022 г.

Втори учебен срок:

 

За учениците от 8. – 11. клас: 02 февруари 2022 г. – 30 юни 2022 г.

За учениците от 12. клас: 02 февруари 2022 г. – 12 май 2022 г.


Държавни зрелостни изпити  и Национално външно оценяване 2021/2022 г.:

18.05.2022 г.. – Български език и литература;

20.05.2022 г.. – втора задължителна матура по предмет по избор;

14.06.2022 г.– НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г– НВО по чужд език в края на VII и на Х клас (по избор на ученика)

 

Национално външно оценяване по дигитални компетенции за 10. клас:

20 – 22 юни 2022 г (в рамките на учебните часове)

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе