ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Събота, 14 Март 2020 |  ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе Новини

                 Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 налага ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

                 В тази връзка училищното ръководство указва на всички ученици да следят редовно електронните си пощи, както и групата на класа в съответната мрежа с цел осъществяване на организационата и учебна комуникация. Необходимо е учениците на гимназията в часовите рамки за учебните занимания от 08,00 до 14,00 часа и в следобедни часове за самоподготовка от 16,00 до 18,00  часа да четат съобщенията, да приемат подаваните им учебни материали и пътища към електронните учебни ресурси и да се подготвят в домашни условия по съответните учебни дисциплини (без учебна практика, физическо възпитание и музика). При поискване от учителите, учениците трябва да изпращат по електронен път съставените от тях материали (попълнени тестове, реферати, презентации и др.п) в указаните им срокове.

                Настойчиво умоляваме родителите на учениците да осъществяват в следващите дни до 29 март:

                 - по-интензивен контрол за обучението на учениците в домашни условия;

                 - често да им напомнят за учебните им задължения, както и при трудности да се обръщат към съответния учител по съответния  телекомуникационен път;

                 - да търсят постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя.

 

  • Последни новини
  • Нови снимки
  • Видео клипове

60 ГОДИНИ ПГЕЕ "АПОСТОЛ АРНАУДОВ…

На 28.04.2022 година нашата професионална гимназия отбеляза 60 години от създаването си. Всички тези 60 години формират прекрасната „Приказка за Електрото“.Нашето училище с ...

Вторник, 10 Май 2022

130 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА "ВЪРВИ…

130 години от създаването на „Върви, народе възродени“          На 15 април 1892 година, големият български писател Стоян Ми...

Понеделник, 18 Април 2022

ЕЛЕКТРОНИАДА 2022 -ГР.РУСЕ

Поздравления за доброто представяне на отбора на ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" в състезанието "Електрониада 2022",което се проведе на 12.03.2022 година.Отбор в състав -Константин Токо...

Понеделник, 14 Март 2022

ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА

Ръководството на ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" обявява за учебната 2021/2022 година след третия етап на класиране 5 незаети места в паралелката по специалност "Електрически инсталаци"...

Петък, 30 Юли 2021

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе