Цел и задачи на клуба

Роботиката е сред най-подходящите начини да запознаем учениците с технически науки като физика, математика, информационни технологии и програмиране. Часовете по роботика протичат забавно и интересно, докато учениците трупат познания в различните научни области. Познания, които определено отварят много врати в ерата на бързоразвиващото се информационно общество.

 В клуба се придобиват познания и умения за:

-   реализирани на проекти   със средата за програмиране Arduino.

-   работа със софтуер за 3Д моделиране и печат

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе