Седмично разписание за Втория срок

Сряда, 29 Януари 2014 |  ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе Новини

Драги ученици и родители,

Поместваме седмичното разписание на часовете през втория учебен срок, който ще започне на 05.02.2014 г (сряда) след приключване на грипната ваканция.

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - РусеНовиниСедмично разписание за Втория срок

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе