Свободни места за специалности от 10 и 11 клас

Сряда, 25 Юни 2014 |  ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе Новини

За учебната 2014-2015 година има свободни места за специалностите от:

10 клас

Електрически инсталации

Електроенергетика

Компютърни мрежи

Компютърна техника  и технологии

Системно програмиране

Програмно осигуряване

11 клас

Електрически инсталации

Електроенергетика

Компютърни мрежи

Компютърна техника  и технологии

Желаещите ученици трябва да представят ученическата си книжка за удостоверяване на

завършен клас до 04.07.2014 година в канцеларията на гимназията.

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - РусеНовиниСвободни места за специалности от 10 и 11 клас

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе