СТАНАХМЕ ОБЩИНСКИ ПЪРВЕНЕЦ ПО ФУТБОЛ

Петък, 27 Март 2015 |  ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе Новини

На 27 март 2015 година младежите от VIII - X клас заеха първо място в Общинското първенство по футбол, проведено в рамките на Ученически игри 2014/2015.

Училищното ръководство желае на победителите все повече учебни, спортни и лични успехи.

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - РусеНовиниСТАНАХМЕ ОБЩИНСКИ ПЪРВЕНЕЦ ПО ФУТБОЛ

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе