ПГЕЕ "АПОСТОЛ АРНАУДОВ" Е НОСИТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАГРАДА ЗА КАЧЕСТВО

Понеделник, 23 Април 2018 |  ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе Новини

На 20 април 2018 г ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ получи Европейска награда за качество – 2018.

Европейският бизнес изследователски център - клон България връчва “Европейска награда за качество” на фирми от всички браншове. Наградата се връчва след проверка и оценка в 5 категории, които са:

• Професионализъм
• Работа с клиенти
• Репутация
• Коректност
• Потенциал

Проверките се извършват главно чрез тайни клиенти. Информацията постоянно се обновява и дава реална картина на бизнеса в България, с цел лесно да се открие най-добрата фирма, от която гражданите се нуждаят.

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - РусеНовиниПГЕЕ "АПОСТОЛ АРНАУДОВ" Е НОСИТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАГРАДА ЗА КАЧЕСТВО

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе