Състав на обществения съвет

Председател: Валентина Неделчева - майка на ученик от 8-г клас

Секретар: Мария Георгиева - майка на ученик от 9-в клас

Членове:

1. Васил Петров - главен счетоводител в РУО - Русе и представител на финансиращия орган

2. Стефан Стефанов - управител на фирма "Ел" ЕООД - Русе и представител на работодателите

3. Мариян Мутафов - баща на ученик от 10-д клас

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе