Състав на обществения съвет

Председател: Полина Денчева - Лукова - майка на ученик от 11-в клас

Секретар: Дарина Димитрова - майка на ученичка от 10-в клас

Членове:

1. Деница Йорданова - счетоводител в РУО - Русе и представител на финансиращия орган

2. Милка Трифонова - управител на фирма "ПРОММОНТ" ЕООД - Русе и представител на работодателите

3. Стела Антонова - майка на ученик от 12-в клас

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе