Учите в 7 клас ?

НИЕ СМЕ

 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и ЕЛЕКТРОНИКА

"АПОСТОЛ АРНАУДОВ" гр.Русе

ИЗБОРЪТ!

Основна стратегия на гимназията е постоянно повишаване на ефективността

на образователната дейност и нейната обвързаност с динамиката на модерните технологии.

ЗА  УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО  ЩЕ ПРИЕМА УЧЕНИЦИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7  КЛАС ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: 

     · КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ /с разширено изучаване на английски език/-Като техник на компютърни системи ще инсталирате, обслужвате и възобновявате компютърни системи и оборудване. Може да работите като част от IT екип в голяма организация; на договор за IT обслужваща компания; или като техник за производител на компютри. Освен това, може да организирате собствен бизнес за поправка и ъпгрейдване на компютри      

 

· ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  ИНСТАЛАЦИИ-Завършилите тази специалност могат да работят във фирми специализирани в изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации от всякакъв вид.  В тази специалност се усвояват система от знания за електроинсталационните изделия, апаратура, електрически табла, основните схеми на електрическите инсталации в жилищни и обществени сгради, електрически мрежи и електроснабдяване .

· СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ/с разширено изучаване на английски език/-Системният програмист работи с всички устройства от конфигурацията на компютърната система (КС) и периферните устройства (ПУ), като познава принципното устройство и действие на компютърните системи и на основни видове ПУ. Той контролира и управлява адекватно на поставената цел основните ресурси на КС на база съответстващата документация, каталожната и справочната литература, нормативните документи и изискванията на клиента.   

 . ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ  /с разширено изучаване на английски език/-Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника.

Приемът е с оценка от външното оценяване по български език и литература и по математика

Балът е сбор от удвоените оценки по математика и български език и литература от външното оценяване и оценките по технологии и информационни технологии от свидетелството за основно образование след завършен седми клас

 

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе