Електрически инсталации

Обучението по специалността дава професионални компетенции за инсталиране, присъединяване към захранването, поддържане, ремонт, контрол и диагностика на осветителни, силови, сигнални, защитни и специализирани електрически инсталации в жилищни, обществени и промишлени сгради, електрически табла, електрически машини, изправители, кондензаторни и акумулаторни батерии. По време на обучението учениците получават много добра подготовка по информатика и информационни технологии и умения за работа със специализиран софтуер.

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе