Ваканции

Ваканциите

 

Есенна ваканция – 1.11.2018 г. – 04.11.2018 г. (включително)

Коледна ваканция – 22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. (включително)

Междусрочна ваканция – на 05.02.2019 г.

Пролетна ваканция – 30.03.2019 г. – 07.04.2018 г. (1. – 11. клас, включително)

                                    - 05.04.2019 г. - 07.04.2018 г. (за 12 клас, включително)


Други неучебни дни

 

- Неучебен, но присъствен ден ще бъде 26 април 2019 г за ПГЕЕ "Апостол Арнаудов", когато ще се чества "Ден на училищното знаме" (патронен празник);

- Неучебен, но присъствен ден ще е 22 май 2019 г за ПГЕЕ "Апостол Арнаудов", за провеждане на общоучилищен спортен празник;

- Неучебен, но присъствен ден ще бъде 25 май по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост.


Първият учебен срок:

 

17 септември 2018 г.  – 4 февруари 2019 г.

Втори учебен срок:

 

За учениците от 8. – 11. клас: 6 февруари 2019 г. – 28 юни 2019 г.

За учениците от 12. клас: 6 февруари 2019 г. – 15 май 2019 г.


Държавни зрелостни изпити  2019 г.:

21 май – Български език и литература;

23 май – втора задължителна матура по предмет по избор;

 

 

Национално външно оценяване по дигитални компетенции за 10. клас:

11 – 15 юни (в рамките на учебните часове)

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе