ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Събота, 14 Март 2020 |  ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе Новини

                 Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 налага ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

                 В тази връзка училищното ръководство указва на всички ученици да следят редовно електронните си пощи, както и групата на класа в съответната мрежа с цел осъществяване на организационата и учебна комуникация. Необходимо е учениците на гимназията в часовите рамки за учебните занимания от 08,00 до 14,00 часа и в следобедни часове за самоподготовка от 16,00 до 18,00  часа да четат съобщенията, да приемат подаваните им учебни материали и пътища към електронните учебни ресурси и да се подготвят в домашни условия по съответните учебни дисциплини (без учебна практика, физическо възпитание и музика). При поискване от учителите, учениците трябва да изпращат по електронен път съставените от тях материали (попълнени тестове, реферати, презентации и др.п) в указаните им срокове.

                Настойчиво умоляваме родителите на учениците да осъществяват в следващите дни до 29 март:

                 - по-интензивен контрол за обучението на учениците в домашни условия;

                 - често да им напомнят за учебните им задължения, както и при трудности да се обръщат към съответния учител по съответния  телекомуникационен път;

                 - да търсят постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя.

 

  • Последни новини
  • Нови снимки
  • Видео клипове

НОВ МОДЕРНО ОБОРУДВАН КАБИНЕТ

  НОВ МОДЕРНО ОБОРУДВАН КАБИНЕТ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ               В Деня на светите равноапост...

Четвъртък, 13 Май 2021

УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА НАЦ…

            На 2 март 2021 г се проведе училищното състезание „Аз обичам България не защото е велика, а защото е моя родин...

Четвъртък, 04 Март 2021

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА …

На 09.02.2021 г се проведе традиционното състезание по приложна електроника "Мога и зная как" със съдействието на фирма "Елимекс". Макар и по традиция, тази година състезани...

Сряда, 10 Февруари 2021

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

В изпълнение на Заповед № РД 01-677/25.11.2020 г на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки  относно разпространението на COVID-19 на територи...

Вторник, 10 Ноември 2020

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе