ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Вторник, 10 Ноември 2020 |  ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе Новини

В изпълнение на Заповед № РД 01-677/25.11.2020 г на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки  относно разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и с цел запазване на живота и здравето на учениците и педагогическите специалисти от системата на предучилищното и училищното образование в условията на разрастваща се епидемиологична обстановка и при изпълнението на Заповед № РД 09-3457/26.11.2020 г на министъра на образованието и науката, считано от 30.11. до 21.11.2020 г се  преустановят присъствените учебни занятия в гимназията за учениците от VІІІ до ХІІ клас, като се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО.

  • Последни новини
  • Нови снимки
  • Видео клипове

ТЪРЖЕСТВЕНО ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2021

ТЪРЖЕСТВЕНО ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2021   На 14 май 2021 г завършиха учебните занятия с учениците от ХІІ клас. По този повод училищният двор за последен път събра бъде...

Понеделник, 17 Май 2021

НОВ МОДЕРНО ОБОРУДВАН КАБИНЕТ

  НОВ МОДЕРНО ОБОРУДВАН КАБИНЕТ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ               В Деня на светите равноапост...

Четвъртък, 13 Май 2021

УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА НАЦ…

            На 2 март 2021 г се проведе училищното състезание „Аз обичам България не защото е велика, а защото е моя родин...

Четвъртък, 04 Март 2021

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА …

На 09.02.2021 г се проведе традиционното състезание по приложна електроника "Мога и зная как" със съдействието на фирма "Елимекс". Макар и по традиция, тази година състезани...

Сряда, 10 Февруари 2021

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе