Учебници за VIII клас

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – „БУЛВЕСТ 2000“ – А. Петров и колектив – издание 20172222
2. ЛИТЕРАТУРА – „БУЛВЕСТ 2000“ – И. Кръстева и колектив – издание 2017       
3. МАТЕМАТИКА – ИК „АНУББИС“ – Т. Витанов и колектив- издание 2017
4. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ИК „АНУБИС“ – И. Зангочева и колектив – издание 2017
5. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – „БУЛВЕСТ 2000“ – А. Пантев и колектив – издание 2017 (І част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)
6. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – „БУЛВЕСТ 2000“ – Р. Пенин и колектив – издание 2017
7. ФИЛОСОФИЯ – „БУЛВЕСТ 2000“ – Г. Каприев и колектив – издание 2017 
8. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – „БУЛВЕСТ 2000“ – В. Овчаров и колектив – издание 2017
9. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – „БУЛВЕСТ 2000“ – М. Максимов – издание 2017
10. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – „БУЛВЕСТ 2000“ – С. Бенева и колектив – издание 2017
11. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО-изд.“МАРТИЛЕН“- К. Тодоров

Учебниците по английски език ще се закупят с групова заявка в началото на учебнатна година.
Училището ще осигури възможност за групово закупуване и на всички останали учебници.