Учебници за X клас

 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК –  „БУЛВЕСТ „
 2. ЛИТЕРАТУРА –  „БУЛВЕСТ „
 3. МАТЕМАТИКА – „АНУБИС“
 4. ХИМИЯ –  „БУЛВЕСТ “ 
 5. ФИЗИКА – „БУЛВЕСТ „
 6. БИОЛОГИЯ – „БУЛВЕСТ „
 7. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – „АНУБИС“ 
 8. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – „БУЛВЕСТ „
 9. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – „БУЛВЕСТ“, 
 10. ИКОНОМИКА-„КЛЕТ  БЪЛГАРИЯ“2019 А.Войкова,Манчев
 11. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – „НОВИ ЗНАНИЯ“ – 2001, Миленкова

Учебниците по английски, немски и руски езици ще се закупят с групова заявка в началото на учебнатна година.