Учебници за X клас

 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК –  “БУЛВЕСТ “
 2. ЛИТЕРАТУРА –  “БУЛВЕСТ “
 3. МАТЕМАТИКА – “АНУБИС”
 4. ХИМИЯ –  “БУЛВЕСТ ” 
 5. ФИЗИКА – “БУЛВЕСТ “
 6. БИОЛОГИЯ – “БУЛВЕСТ “
 7. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – “АНУБИС” 
 8. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – “БУЛВЕСТ “
 9. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – “БУЛВЕСТ”, 
 10. ИКОНОМИКА-“КЛЕТ  БЪЛГАРИЯ”2019 А.Войкова,Манчев
 11. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – “НОВИ ЗНАНИЯ” – 2001, Миленкова

Учебниците по английски, немски и руски езици ще се закупят с групова заявка в началото на учебнатна година.