УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК

Четвъртък, 04 Март 2021 |  ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе Новини

            На 2 март 2021 г се проведе училищното състезание „Аз обичам България не защото е велика, а защото е моя родина“, посветено на Националния празник на България, организирано от учителите по история и цивилизации: Лидия Драшкова и Искра Чакърян.

            В състезанието участваха седем ученици от 10 клас, разделени в два отбора: „Опълченци“ и „Поборници“. В отбор „Опълченци“ се състезаваха: Борислав Димитров-10-г; Даниел Божинов – 10-в; Емре Васуфов – 10-а; и Искрен Иванов – 10а клас, докато отбор „Поборници“ се състоеше от:  Александър Борисов-10-в; Александър Желев – 10г и Микал Окке – 10-в клас.

            Участниците отговаряха на исторически въпроси за личности и събития от периодите на Възраждането, Априлското въстание и Руско-турската освободителна война, завършила с подписването на Сан Стефанския мирен договор и последвалия Берлински конгрес.

            Състезанието протече оспорвано, като участниците показаха отлични познания за историческите събития. Независимо от това, кой отбор бе изявил желание да отговори, то техният отговор беше непрекъснато обогатяван с нови факти от техните съперници. По тази причина журито, състоящо се от директора на училището – инж. Н.Русева; зам-директора Галя Стоянова и Лидия Драшкова напълно заслужено обяви двата отбора за равностойни в състезанието.

            Директорът – г-жа Надежда Русева приветства участниците и зрителите накрая, като изрази своето вълнение в навечерието на Националния празник, породено от демонстрираното историческо познание, състезателния дух и поведение, които изпълват всички техни учители с надежди за бъдещето. Тя благодари на всички участници и организатори за положените усилия и им пожела много нови учебни и лични успехи, както и да отпразнуват достойни идващия Национален празник.

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - РусеНовиниУЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 60 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе