„Позволете на добротата да влезе в училище … "

Петък, 18 Ноември 2022 |  ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе Новини

Позволете на добротата да влезе в училищеза да може толерантността да е характеристика на Вашата прекрасна личност“това бяха част от позитивните послания на учениците  от 10в клас от Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ - Русе, с които приветстваха своите съученици и учители рано сутринта на 18.11. по повод Световния ден на толерантността.   

Учениците от 10в клас – Габриел Маринов, Йордан Димов, Умут Нихат и Онур Шефкет изготвиха презентация, в която дават определение за толерантност с три думи: уважение, разбиране, подкрепа. Според тях, да си толерантен, означава да приемаш хората такива, каквито са, въпреки различията; да уважаваш другия, независимо какъв е той; да приемеш, че светът не е създаден само за теб.

В Час на класа учениците  дискутираха по темата и проведоха специално разработена анкета, с което затвърдиха мнението, че  толерантността е една от тези универсални ценности, които трябва да практикуваме в ежедневието си, като напомнят да не бъркаме толерантност с лицемерие и привидна любезност .

Учениците посетиха всички  класове  и раздадоха специално изработени символи - детелинис 10 златни правила на толерантността,  като символ на доброта и толерантност. 

Ива Букева - класен ръководител на 10.в клас

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - РусеНовини„Позволете на добротата да влезе в училище … "

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 60 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе