Училищният ученически съвет при ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе спечели първия си проект

Петък, 13 Януари 2023 |  ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе Новини

Още в първите дни на новата 2023 година ученици ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе бяха зарадвани с поредния техен успех.

В началото на учебната година  Министерството на образованието и науката, съвместно с Държавна агенция за закрила на детето, обяви конкурс в три тематични направления: „Училище без агресия“, „Здравословен и/или екосъобразен начин на живот“ и „Интеркултурно взаимодействие“. В него участваха 188 училища от цялата страна, като за всяко тематично направление бяха класирани по 10 училища, между които е и проектното предложение на Училищния ученически съвет при ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе.

Инициативата на ученическия съвет при ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ е в направление „Училище без агресия“, под надслов: „Аз, ти, ние всички, всички сме аз“. Главната цел е да се създаде чувството за принадлежност към общността. В предстоящите дейности са предвидени  поставяне на пощенска кутия за агресивни прояви, които да се разглеждат от ученическата етична комисия; провеждане на благотворителна акция и публично обсъждане на филма „Най-добрият човек, когото познавам“. В заключителната част на проекта Училищният ученически съвет ще обяви класовете без агресивни прояви и ще връчи групови и индивидуални сертификати на учениците, допринесли за издигането на училището без агресия.

Пожелаваме на ученическия съвет да доведе своите инициативи до успешен край на конкурса през месец май 2023г.

 

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - РусеНовиниУчилищният ученически съвет при ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе спечели първия си проект

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 60 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе