Ръководство

Директор

инж. Надежда Русева - електроинженер

 

Заместник - директори

Галя Стоянова             - учебна дейност
Младен Прокопиев    - административно стопанска дейност

Педагогически съветник

Елеан Друмев

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе