Обществена поръчка с предмет на дейност 02649-2022-0001 „Изпълнение на СМР по изграждане на мултифункционално игрище в двора на Професионална гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" - Русе“

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 60 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе