Свободни места

Към 28.02.2022 г са обявени следните свободни места за ученици от :

  VIII клас

1. специалност "Електрически инсталации" - 6 места

 

 ІХ клас

1. специалност "Електрически инсталации" - 2 места

 

  Х клас

1. специалност "Системно програмиране" - 1 място

2. специалност "Компютърна техника и технологии" - 1 място

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе