Свободни места

 ОБЯВЕНИ СА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА:

за ученици от VІІІ клас:

1.професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" - 1 място

 

за ученици от Х клас:

1.професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" - 2 места

 

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе