Свободни места

ОБЯВЕНИ СА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 15 ЮЛИ 2021 Г:

за ученици от VІІІ клас през учебната 2020/2021 година:

1. професия "Техник на компютърни системи", специалност "Компютърна техника и технологии" - 1 място

2. професия "Системен програмист", специалност "Системно програмиране" - 1 място

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе