15 септември 2023г. - едно незабравимо преживяване за две професионални гимназии

Първият учебен ден на учебната 2023/2024г. бе отбелязан заедно от две професионални гимназии – Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ и Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“.

По традиция тържествената церемония започна с изпълнение на националния химн, издигане на трибагреника и посрещане на училищното знаме на двете училища.

Официални гости на тържеството бяха областният управител на Русе Данаил Ковачев, заместник-кметът по комунални дейности на Община Русе Димитър Недев, старши експертът по професионално образование в Регионално управление на образованието Слава Рачева, представители на академичната общност в Русенския университет – доц. д-р Анка Кръстева – заместник-декан по учебната работа на Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“, доц. д-р Галина Иванова – заместник-декан по научната дейност в катедра „Компютърни системи и технологии“, доц. д-р Асен Асенов – декан на „Транспортен“ факултет и доц. Пламен Мушаков – от катедра „Топлотехника, хидравлична и инженерна екология“, много учители, ученици, родители и медии. Водосвет за здраве отслужи  Отец Станимир от храм “Св. Архангел Михаил”.

В своите поздравителни адреси гостите  пожелаха на учителите и учениците  кураж в новите предизвикателства, удовлетвореност от постигнатото, любов и всеотдайност, упоритост и вяра за постигане на своите мечти и в усвояването на нови знания и умения.

След официалната церемония заедно с областния управител бе обсъдена възможността за реализация на възпитаниците на двете училища във водещи фирми в региона, както и за придобиване на висше образование в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content