Актуално

Новини

„Седмица на отворените врати“ в СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков – Русе“

„Седмица на отворените врати“ в СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков – Русе“

Уважаеми родители и ученици, Уведомяваме Ви, че в периода 17-21…
Осмото издание на Иновативното младежко експо

Осмото издание на Иновативното младежко експо

На 4 юни 2024 г. в Канев център се проведе…

Професионална гимназия по електротехника и електроника

За петдесет годишната история на Техникум по електротехника гр. Русе и ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов” хиляди младежи и девойки са получили своето добро професионално образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Учебните програми, по които се преподава в гимназията са хармонизирани с Европейската кредитна система за професионално образование и обучение.

Специалности

Електрически инсталации

ПРОФЕСИЯ 522010: ЕЛЕКТРОТЕХНИК

СПЕЦИАЛНОСТ 5220109: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Трета степен на професионална квалификация

без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Специалност Електрически инсталации  дава на учениците необходимите знания и практически умения за работа в областта на проектирането, монтажа, поддръжката и ремонта на различни видове електрически инсталациив жилищни и обществени сгради. Обучението в тази специалност дава професионални компетенции за:

 • монтаж, експлоатация и ремонт на електрически инсталации, електрически табла, осветителни тела, електрически машини, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии;
 • полагане на кабелни и въздушни мрежи;
 • избор на схеми за електрозадвижване и регулиране на различни механизми;
 • работа с техническа и нормативна документация;
 • извършване  необходимото техническо обслужване на съоръженията;
 • прилагане на  методи за откриване на повреди, определяне на причините за тях и
 • отстраняването им;
 • работа с компютърни програмни продукти, специфични за специалността;
 • проектиране сприложен софтуер на електрически инсталации.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят във:

 • фирми за монтаж и ремонт на различни видове електрически инсталации;
 • фирми, производители и вносители на електроинсталационни материали и изделия;
 • фирми, изпълняващи дейности свързани с електрозахранването;
 • собствена фирма за монтаж и ремонт на електрически инсталации.
Покажи

Компютърна техника и технологии

ПРОФЕСИЯ 523050: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

СПЕЦИАЛНОСТ 5230501: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Трета степен на професионална квалификация

с разширено изучаване на чужд език

Специалност Компютърна техника и технологии дава на учениците необходимите знания и практически умения за диагностициране и отстраняване проблеми и дефекти в компютърните системи и периферните устройства, инсталиране на  приложен софтуер според изискванията на клиента и предаване на компютърната система в завършен вид
Завършилите тази специалност ще получат компетентности за:

 • Правилно монтиране на компонентите на КС;
 • Откриване и отстраняване на проблеми и дефекти в КС и периферните устройства;
 • Инсталиране на различни операционни системи и драйвери;
 • Инсталиране и използване на приложен и специализиран софтуер.

Компютърните техници могат да работят в:

 • Фирми за монтаж, хардуерно и софтуерно поддържане и сервизно обслужване на компютърна техника;
 • екип, който поддържа компютърните системи в големите организации;
 • търговски обекти  за  специализирана техника;
 • в собствени фирми, които се занимават с продажба, ремонт и поддръжка на компютърни системи и др.
 • кредитный портал
 • салон мебели
Покажи

Системно програмиране

ПРОФЕСИЯ 481020: СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ

СПЕЦИАЛНОСТ 4810201: СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

Трета степен на професионална квалификация

с разширено изучаване на чужд език

Специалност Системно програмиране е една от най-актуалните и търсени специалности на пазара на труда, свързана с подготовка на специалисти, умеещи да инсталират и конфигурират различни операционни системи и софтуерни продукти, обновяващи или контролиращи технологични процеси, както в производството, така и в бизнеса.

Завършилите тази специалност ще получат компетентности за:

 • програмиране на съвременни езици, логическо и алгоритмично мислене;
 • приложения за мобилни устройства за всички популярни операционни системи;
 • умения за WEB дизайн с HTML 5, CSS 3, JavaScript и готови платформи;
 • създаване и управление на бази данни; компютърна графика и дизайн с Corel Draw и Adobe Photoshop;
 • поддръжка и асемблиране на компютърни системи;
 • изграждане и администриране на компютърни мрежи; хардуерна и софтуерна поддръжка;
 • инсталиране и администриране на различни операционни системи.

Системните програмисти намират професионална реализация във:

 • фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти;
 • фирми, които поддържат и обслужват информационни системи за клиенти;
 • български и чуждестранни фирми, работещи от разстояние.
Покажи

Приложно програмиране

ПРОФЕСИЯ 481030: ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ

СПЕЦИАЛНОСТ 4810301: ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ

Трета степен на професионална квалификация

с разширено изучаване на чужд език

Специалност Приложно програмиране дава възможност на учениците да получат знания и умения, които да им позволят да работят като програмисти – разработчици на приложни програми. Пазарът на софтуерни разработки изисква реализиране на индивидуални проекти, предназначени за компании или групи потребители и тази индустрия е сред най-динамично развиващата се в сектора.

Завършилите тази специалност ще придобият знания и умения за:

 • работа с най-използваните езици за програмиране от софтуерната индустрия: C#, JavaScript, Python, Java, PHP и други;
 • работа с алгоритми и  структури от данни;
 • същността на процедурното, функционалното и обектно-ориентираното програмиране;
 • използване на бази данни и технологии за достъп до данни;
 • практическа разработка на софтуер, изграждане на многослойни приложения;
 • програмиране на вградени системи и микроконтролери, управление на хардуер;
 • разработка на мобилни приложения.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят във фирми от ИТ сектора като:

 • разработват и поддържат софтуерни приложения и системи;
 • извършват ИТ консултантска дейност;
 • разработват уеб приложения, мобилни приложения и игри;
 • изграждат облачни приложения;
 • осигурят подходящи решения на бизнес проблеми;
Покажи

Компютърни мрежи

ПРОФЕСИЯ 523050: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

СПЕЦИАЛНОСТ 5230502: КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

Трета степен на професионална квалификация

с разширено изучаване на чужд език

дуална система на обучение

Специалност Компютърни мрежи дава на учениците необходимите знания и практически умения за работа в областта на изграждането, поддръжката и ремонта на компютърните мрежи.

Завършилите тази специалност ще получат компетентности за:

 • изграждане и диагностика на компютърни мрежи;
 • поддръжка на компютърен хардуер и комуникационна техника;
 • използване на мрежови технологии и протоколи;
 • работа с виртуални и облачни технологии, безжични и оптични мрежови технологии;
 • мрежова и информационна сигурност.

Професионална реализация:

 • във фирми за изграждане и поддръжка на компютърни мрежи и системи;
 • като системен администратор на компютърни мрежи;
 • техническо и програмно осигуряване на компютърни системи и мрежи;
 • в собствена фирма – сервиз за поддръжка и ремонт на РС техника.
Покажи

На дневен ред

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

 1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

 1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
 4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
 5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
 6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content