Честит първи учебен ден, скъпи учители, ученици и родители!

Уважаеми колеги от Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“!

Приемете моите и на училищното ръководство най-сърдечни поздрави по случай откриването на новата учебна 2023/2024г.!

В този първи учебен ден ние демонстрираме авторитета и достойнството на една доказала се професионална гимназия, с утвърден престиж и авторитет! Благословена да бъде с пълни класни стаи, с много обич и доброта.

На днешния ден имаме привилегията и отговорността да заявим публично, че образованието е един от най-важните приоритети за нас. Отново сме изправени пред предизвикателството заедно да направим учениците ни достойни личности и граждани на Република България! Бъдете здрави, вдъхновени, търпеливи, настоятелни и отговорни!

Скъпи ученици!

Пожелаваме ви дързост и смелост, за да вървите с гордо изправени глави и чисти сърца към големия, пъстър свят, който ви очаква! Бъдете здрави, уверени и любопитни! Доверете се на своите отдадени на професията си учители, на техния опит и мъдрост!

Скъпи осмокласници!

Добре дошли в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“. Добре дошли във вашия втори дом! Всяко начало е трудно. Но и заредено с позитивна енергия, изпълнено с очаквания и надежди за нови вълнуващи преживявания, полезно знание, заслужени успехи и незабравими приятелства.

Уважаеми родители!
От успеха на вашите деца зависи нашето утре. Не се колебайте да изисквате най-доброто от тях. Имайте повече доверие в нас, учителите! Защото ние, както и вие, искаме вашите деца да растат здрави и смели, уверени и успешни личности. Да бъдат лидери! Не забравяйте, че децата искат да приличат на вас и от вашия пример зависи дали ще обикнат училището, дали ще станат добри хора!

Пожелавам на всички успешно начало!
Бъдете здрави и на добър час!

СТЕФКА МЪНГОВА

Директор на ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ – Русе

          

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content