„Дела трябват, не думи"

151 години безсмъртие на най-чистата личност в българската история – Васил Левски.

Учениците от 9г клас на ПГЕЕ „А. Арнаудов“ с класен ръководител – Искра Чакърян, се постараха да ни припомнят за неговите дела, идеи и величие.

Учениците от клуб „Магията на фолклора“ с ръководител – Анна Костадинова, в 12:00ч. на 19. Февруари 2024г. се включиха в Националната инициатива за отбелязване на годишнината от гибелта на Апостола. Групово те рецитираха „Обесването на Васил Левски“, стихотворение на Христо Ботев и публикуваха клип в платформата на СУ „Св. П. Хилендарски“ – гр. Пловдив.

Едновременното изпълнение на стихотворението – символ на мощта на Ботевото слово, създава особена атмосфера в класните стаи и дава възможност повече ученици да научат произведението и да отдадат почит към паметта на Апостола по един нетрадиционен начин с усещане за заедност с другите деца на България.

В надпреварата  “Лъвски скок“  взеха   участие и  ученици  от 8 и 9 класове.

Победители в класирането са Велислав Георгиев – VIII в, Никола Христов – VIII а, Габриел Тодоров – VIII а, Викторио Обрешков –  VIII г, Христомир Паунов – IX г, Виктор Колев – IX а, Велизар Йорданов –   IX в.

Класацията за Лъвски скок оглави Христомир Паунов с постижение -246см.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content