Ден на професиите и Ден на отворените врати в Електрото

На 26.04.2024г., за втора поредна година, Професионалната гимназия по електротехника и електроника “Апостол Арнаудов” отбеляза своя „Ден на професиите“. Въпреки че не сме на своя територия, и тук, в Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ имаме достатъчно добри условия за професионалното обучение и развитие на нашите възпитаници, избрали за свое поприще електротехниката и електрониката.
Празникът започна с тържествено откриване, на което г-жа Стефка Мънгова – директор на гимназията, отправи своето послание към гости, ученици и преподаватели.
На събитието присъстваха г-жа Слава Рачева – старши експерт по професионално образование в РУО-Русе, доц. д-р Анка Кръстева от катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ към Русенския университет, доц. Д-р Йордан Калмуков –заместник-декан по научната дейност във факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ към РУ „Ангел Кънчев“, г-жа Нина Димитрова – директор на ПГМТ „Юрий Гагарин“, инж. Емил Цветков – собственик и управител на фирма ЕС ТРАНС – Русе, г-н Димитър Димитров – собственик на ЕТ „Електра“, инж. Иво Гълбачев – собственик на „БУЛКОМ КОМПЮТРИ” ЕООД, инж. Илхан Ариф – собственик на „Каспър Трейд“ ЕООД, инж. Анатоли Иванов – собственик на „Апиария Трейд” ЕООД.
След официалната част, гостите разгледаха щандовете, на които нашите ученици представиха специалностите, по които се обучават чрез демонстрации на схеми и макети по електротехника, техники за запояване върху печатна платка, конфигуриране на рутер, както и представяне на разработки на ученици за дипломни проекти и състезания.
Паралелно с това се проведоха и няколко състезания. Осмокласниците изработиха презентации, а десетокласниците сайтове на тема „Моята професия“. Учениците от 11 клас представиха презентации на английски език, свързани с професионалната им подготовка. Деветокласниците проведоха състезание по електротехника „По пътя на електрическия ток“ и по програмиране „Да програмираш е лесно и интересно“. Проведе се и конкурс по фотография „Улови мига“, на който учениците заснеха най-интересните моменти от празничния ден. Първенците получиха грамоти и награди.
Скъпи гости в „Деня на отворените врати“ бяха и седмокласници от ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Васил Априлов“ и ОУ „Никола Обретенов“, които се запознаха с изучаваните професии в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ и участваха в състезанието „Електрониката е моят свят“2024. Учениците премериха сили в теоретичен тест и приложна задача. След оспорвана надпревара, първото място завоюваха седмокласниците от ОУ „Отец Паисий“- Русе.

Програма в Деня на отворените врати 2024 вижте тук 

Проект „Система за индивидуално отчитане на отпадъци“ на Светослав Димитров от XII г

 

 

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content