#essd2023

На 29.09.2023г. ученици от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе отбелязаха Европейският ден на спорта в училище, организиран от Сдружение „BG Бъди активен“.
Денят е посветен на надиграването, на активното спортуване, подобряване на физическата активност на населението и сред учениците, поощряване към здравословно хранене.
Събитието се проведе на новата мултифункционална площадка, в двора на гимназията.
Сред официалните гости бяха Живко Парашкевов – национален състезател по плажен футбол, Велизар Кънчев – ФК „Дунав“, Георги Вълчев – футболист от ФК „Дунав“, Драгош Фирцулеску – треньор в ФК “ Локомотив”- Русе, г-жа Мая Петрова – директор УСШ и г-н Йордан Босев – бивш учител в нашата гимназия, учители и ученици – съмишленици.
Г-жа Мънгова, директор на училището приветства гостите и участниците, като подчерта, че ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ – Русе има своята богата спортна история, белязана с титли, медали и рекорди от най-престижни спортни форуми и своите големи атлети, които продължават да утвърждават и развиват традициите на българската спортна школа.
С много спортен дух и ентусиазъм, на терена излязоха:
– Отборът по хандбал, заел 2-ро място на републиканското първенство етап 4 на ученическите игри в град Хасково с националния състезател Никола Костадинов от 11д клас;
– Отборът по футбол, 10 поредни години общински шампион;
– Отборът по баскетбол, заел 2-ро място в общинското първенство на уч. игри 22/23г. с националния състезател Стоян Ганев 12в клас.
В подкрепа на инициативата „Спорт без отпадъци“ учениците взеха участие в почистване на спортната площадка, на която бе проведено мероприятието и поставиха кошчета за разделно събиране на отпадъци.

ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ – Русе изказва своята благодарност на инициаторите от Сдружение „BG Бъди активен“ за прекрасната идея, и на учителите си по ФВС, за труда и примера, който дават на своите отбори и им помагат в стремежите и амбициите за покоряване на най-високите върхове в спорта.
Специални благодарности на инж. Георги Георгиев, организирал събитието с много музика и аплаузи!

 

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content