Момчетата от ПГЕЕ "Ап. Арнаудов" - Русе - вицешампиони на България по хандбал!

От 23.06. до 26.06.2023г. в град Хасково се проведе Републиканско първенство по хандбал за юноши 8-10 клас. Отборът на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе бе представител за Североизточна България. Съревнованието и борбата се състоя между училища от Хасково, София, Пловдив, Плевен и Сливен. Нашите момчета попаднаха в групата с гимназиите от Пловдив и Сливен.

След изключителна игра, съвсем закономерно, тимът ни елиминира отборите на Пловдив и Сливен и убедително се класираха за финал срещу СУ ”Иван Вазов”- Плевен. С борба, мъжество и разум отборът ни достойно вдигна купата на вицешампиони по хандбал на България!

Адмирации за нашите шампиони:

Калоян Енчев Енчев, 8.д клас; Стивън Юлиянов Цонев, 9.а клас; Петър Пламенов Ангелов, 9.в клас; Николай Димитров Николаев, 9.а клас; Виторио Звездомиров Вендов, 9.в клас; Никола Илиянов Костадинов, 10.д клас; Радослав Стефанов Христов, 10.д клас; Виктор Бранимиров Върбанов, 9.а клас; Велизар Венциславов Великов, 10.д клас; Галимир Георгиев Новаков, 10.д клас; Никола Венциславов Димов, 9.в клас; Ростислав Данаилов Георгиев, 10.д клас

и техният треньор – г-жа Мирела Иванова.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content