Новият училищен CS:GO шампион на България е PGEE MAFIA от ПГЕЕ “Апостол Арнаудов“ – гр. Русе

В продължение на цяла учебна година училищни отбори по CS:GO се изправяха един срещу друг всеки уикенд в състезание, организирано от SEL – SCHOOL ESPORTS LEGUE.

На 25.06.23 г. четири отбора от четири различни града (Русе, София, Силистра, Кюстендил) премериха сили в любимата си игра. На полуфинала PGEE MAFIA (ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, гр. Русе) победи PMGONTOP (ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр. Силистра), а на финалите победи убедително миналогодишния шампион LowExpectations (ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил) и спечели купата и златото.

Работата в екип, сплотеността  и дисциплината са нещата, които дадоха резултати в отборната игра, каквато е и CS:GO, доказателство за което е победата на PGEE MAFIA над другите училищни отбори.

Адмирации за момчетата от PGEE MAFIA – Ивелин „surma” Панайотов, Димитър „Demos” Романов, Илиян „Florkata” Флоров, Илиян „YankaTa” Георгиев и техният капитан – Валентин „ f3nix “ Маринов, който спечели тази година MVP (CS:GO) – SEL Season 3 – Most Valuable Player (най-ценен/полезен играч).

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content