ПГЕЕ "Ап. Арнаудов" откри Панорама на средното образование в Русе

На 13 юни 2024г., на алеята пред х-л Дунав в Русе, бе открито 23-тото издание на „Панорама на средното образование“. Инициативата е организирана от Регионалното управление на образованието и Общинската администрация.

Сред гостите на събитието бяха областния управител Драгомир Драганов, кметът на Община Русе Пенчо Милков, заместник-кметът по образование и култура Енчо Енчев, Слава Рачева – старши експерт по професионално образование и обучение в Регионалното управление на образованието – Русе, експерти от държавната и местната власт, както и представители на синдикатите.

Водещи на платформата бяха Ани Костадинова и Ваня Димитрова – учители по български език и литература от Професионалната гимназия по електроника и електротехника „Апостол Арнаудов“ и единайсетокласникът Илия Русев, които подготвиха тазгодишното издание на Панорамата.

Началото на тържествената част беше дадено с изпълнение на Алекс Кондев – ученик от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе заедно с оркестър „Дунавски гайди“.

Повече от шест десетилетия ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ е в топ 10 на средните училища в областта, а възпитаници на гимназията редовно заемат призови места от редица национални състезание, олимпиади и конкурси. Още през септември тази година учениците ще прекрачат прага на новите си класни стаи, защото училището е изцяло ремонтирано и модерно оборудвано по ОП „Региони в растеж“ . През 2024/2025 учебна година специалностите, по които ще се обучават възпитаниците на ПГЕЕ са „Електрически инсталации“, „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“, „Компютърна техника и технологии“, „Компютърни мрежи“, „Приложно програмиране“ и „Системно програмиране“. Две от специалностите ще бъдат в дуална система на обучение. Това са  „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“ и „Компютърни мрежи“.

В тазгодишното издание участват представители на 19 професионални и профилирани гимназии, както и на средни училища от град Русе. Ученици от различните училища показват знания и умения, придобити по време на обучението си, както и изделия, изработени от тях. Те представят пред кандидат-гимназистите и техните родители специалностите от професии и профилите, които са утвърдени в държавния план-прием в VІІІ клас за учебната 2024/2025 година.

Форумът ще продължи до 15 юни.

 

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content