ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов”- Русе се класира на финален етап по хандбал

На 06. 04. 2023г. в гр. Кубрат се състоя зоналното първенство по хандбал – юноши VIII- X клас. Изключителните момчета от отбора на Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Апостол Арнаудов” – Русе премериха сили и възможности с учениците на СУ ”Христо Ботев”- гр. Кубрат. Срещата започна плахо от страна и на двата тима, а резултатът беше равен на полувремето. Във втората част нашите момчета показаха по-голяма мотивация и бяха готови на всичко за победата!
С резултат 29 на 23 гола, ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов”- Русе се класира на финален зонален етап, който ще се проведе на 05.05.2023г. в град Русе.
На Никола Костадинов от 10д клас бе връчена грамота за “Най- полезен състезател”.
Пожелаваме здраве, късмет и успех на момчетата, с които вече толкова много се гордеем!
Адмирации и за техният треньор – г-жа Мирела Иванова!

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content