Спортът е здраве, спортът е наша мисия за по-добър живот и настроение

На 16.05.2024г. в ПГЕЕ „ Ап. Арнаудов“- Русе се проведе спортен празник под мотото „Спортът е здраве, спортът е наша мисия за по-добър живот и настроение“. Официални гости бяха състезателите на ТСК- Русе и национални състезатели по вдигане на тежести Джан Зарков и Дениз Данов – европейски шампиони за 2024г. с треньори Кръстина и Радослав Атанасови, които наградиха всички заели призови места.
Участие взеха учениците от VIII-ми до XI-ти клас, техните класни ръководители и учители. Представители и отбори от всички класове се състезаваха в много спортове и индивидуални дисциплини. Ученици и учители показаха огромната си любов към спорта на фона на мотивираща музика, демонстрираха завиден спортен дух и се забавляваха.
А ето и победителите:
Щафетни игри:
I място – 8д клас
II място – 8г клас
III място – 8в клас
Шахмат:
I място – Александър Денев – 9в клас
II място – Георги Георгиев – 9в клас
III място – Александър Маринов – 9в клас
Футбол на малки врати:
I място – 10д клас
II място – 10г клас
III място – 10в клас
Волейбол:
I място – 11а клас
II място – 11д клас
Силови спортове:
В дисциплина Силово набиране:
I място – Васил Борисов – 9г клас
II място – Мариян Илиев – 11г клас
III място – Мартин Тодоров – 9в клас
Успоредка:
I място – Александър Тонев – 9а клас
II място – Мариян Илиев – 11г клас
Лицеви опори:
I място – Васил Борисов – 9г клас
II място – Александър Тонев – 9а клас
III място – Мартин Тодоров – 9в клас
Канадска борба – Суперфинал:
I място – Васил Борисов – 9г клас
II място – Александър Лазаров – 11в клас
III място – Синан Зехни – 9д клас
Дърпане на въже:
I място – 8а клас
II място – 9а клас
III място – 10 клас.

 

 

 

 

 

 

 

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content