Тържествено изпращане на абитуриентите от Випуск 2023

Както всяко пътуване има своето начало и край, така и бъдещите абитуриенти на 16 май 2023 г. отпразнуваха края на техните учебни занимания.
Празнично украсеният училищен двор събра едновременно радостта от завършването и носталгията по отминалите учебни години, в които малките и плахи ученици израснаха в жизнерадостни и уверени младежи със своите планове и мечти за бъдещето.
Тържественото им изпращане започна с ритуално посрещане на училищното знаме и издигане на флага на Република България.
Директорът на гимназията – г-жа Стефка Мънгова приветства завършващите, като подчерта, че днес зрелостниците се разделят с училището и учителите си, дали им знания, изградили в тях професионални умения, помогнали им да пораснат, но от утре започва истинското учене, когато никой няма да ги изпитва, никой няма да им преподава специално, освен животът.

„Всички ние ви пожелаваме да се издигнете до нивото на най-благородните и истински успелите хора в този свят! Не забравяйте, че в чудната игра на живота няма нищо за печелене, нищо за губене и нищо за доказване. Бъдете като сър Филип Антъни Хопкинс – никога не страдайте и не се тормозете от неуспехите си. Бъдете добри и великодушни, мъдри и дръзки, непокорни и упорити. Ценете себе си и отстоявайте с воля сътвореното от вас. Останете добри хора и обичайте България! Бъдете влюбени, бъдете принцове и принцеси, обичайте се! Вълнувайте се, бъдете любопитни, съпреживявайте. Учудвайте се на всичко, за да не изчезне чудото! Не бързайте да пораствате! Четете, когато ви тъжно, когато се уплашени или спокойни, четете! Думите могат да утешават! Запомнете, човек има право на провал. Особено когато е млад, нещата са поправими!“

С радостни възторзи всички посрещнаха музикалните изпълнения на своите доскорошни съученици и възпитаници. Празникът завърши с общоучилищно хоро, на фона на цветни фойерверки и много настроение.

На добър час, скъпи абитуриенти от Випуск 2023 и успешен полет в простора на живота!

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content