Участие на Elektrofire от ПГЕЕ  в Elektroniad 2024

На 25.06.2024 година отбора Elektrofire от Професионалната гимназия по електротехника и електроника (ПГЕЕ) взе участие в едно от големите технологични събития в Русе – Elektroniad 2024. Събитието се провежда в рамките на програмата на Русенския университет: INNOVATIVE WEEK OF TECHNOLOGY: ENGINEERING A PREDICTABLE FUTURE, което имаше за цел да покаже новите технологии и иновации в областта на електрониката.

Отборът Elektrofire в състав Светослав Димитров -12 г клас и Максим Светославов -10 д класа, демонстрираха своите умения и знания в областта на електрониката. Те участваха в състезание в което трябваше да  реализират parking alert system по поставено задание, след което представиха и защитиха проекта пред жури от професионалисти и експерти от индустрията.

Участието на отбора Elektrofire в Elektroniad 2024 не само ги показва като талантливи и иновативни ученици, но и ги подготви за бъдещето на електрониката и технологиите. Те се надяват, че ще продължат да работят усърдно и да развиват своите способности, за да могат да допринесат за иновациите и напредъка в сферата на електрониката.

Elektroniad 2024 беше идеалната възможност за учениците от отбора Elektrofire да се запознаят с последните технологични постижения и да се вдъхновят за бъдещите си проекти.

 

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content