Училище с име на учител

В навечерието на Деня на Независимостта, Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ отпразнува своя патронен празник в аулата на ПГ по механотехника.
Пред събралите се ученици и учители директорът на гимназията – г-жа Стефка Мънгова приветства всички с най-важния училищен ден – 23.09., който се свързва със 118 години от рождението на училищния патрон н.у. Апостол Арнаудов и 61 годишнината от създаването на Техникума по електротехника.

В словото си г-жа Мънгова подчерта, че днес, освен почитта си към апостолския дух, гимназията обръща поглед и към историческите си корени, защото точно преди 61 година Електрото се отделя като самостоятелно учебно заведение от Техникума по механотехника. Казано с други думи, никак не е случайно, че докато траят ремонтните дейности на училищната сграда, учителите и учениците на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ провеждат учебните си занятия в училището-майка, от което започва славният образователен път на Техникума по електротехника.

В своето обръщение директорът цитира кредото на Апостол Арнаудов към учителите „Преди обичта към професията, трябва да бъде любовта към децата“ и съвета му към учениците „Не учете за училището, а учете за живота!“, а накрая им пожела да бъдат горди наследници на делото на Апостол Арнаудов.

С кратък филм новоприетите ученици в VІІІ клас бяха запознати с живота и дейността на народния учител Апостол Арнаудов – широко скроена и ерудирана личност, отдадена на младите хора, на образованието, на изкуството, на спорта и не на последно място – на родния град Русе, на когото е и почетен гражданин. Човек, който създаде професионалното образование в дунавския град и направи Електротехникума елитно училище. Затова няма нищо по-достойно от това гимназията да носи неговото име и нищо по-естествено от това ние, признателните му питомци, да отдаваме своята почит.

В знак на преклонение пред разностранните интереси, занимания и постижения на Апостол Арнаудов: литература, история, право, дипломация и консулство, образователно дело, техника, музика и спорт, всички класове, заедно със своите учители, посещаваха различни русенски места и институции, свързани с дейността на народния учител, а ученици от Х и XII клас поднесоха венец пред барелефа на патрона в училище и пред новооткрития паметник на професионалното образование.

И на патронния празник се изпълни за пореден път най-важният Арнаудовски завет: „… не и без участието на учениците“, защото силата на Електрото се състои, когато учениците и учителите му са заедно.

 

 

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content