Удари последния звънец за дванадесетокласниците на Електрото

На 10 май 2024 г. Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ изпрати своите дванадесетокласници с усмивка, събрала в себе си всички мили спомени, но и с тъга в сърцето, предизвикана от прощаването на любими ученици с любими учители и близки приятели.

Скъпи абитуриенти,
В живота си ще имате много мигове, които няма да искате да забравите. С времето, с годините, повечето от тях ще избледняват, но ще останат най-искрените спомени.
Затова, усмихвайте се, мечтайте, обичайте и си позволете да бъдете щастливи. Никога не забравяйте, че излизате от едно училище, превърнало се в запазена марка за отлично и модерно образование, училище, което е в топ 10 на най-желаните училища в област Русе.
Желаем ви с попътен вятър да стигнете далечни хоризонти. Помнете, че най-хубавото в живота се вижда само със сърцето. Гордеем се с вас и искрено вярваме в бъдещите ви успехи!

Последният звънец удари за теб, дванайсти клас, довиждане приятели, до нови срещи и на добър час!

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content