Успешно представяне на наши ученици в Международния научен панаир „FISSION“ 2024

В периода 12-13 април 2024 г., в Американския колеж в София се проведе деветото издание на FISSION. Научното изложение е международен панаир, организиран от ученици за ученици, което цели да даде възможност на млади умове от целия свят да се съберат, за да изследват възможностите на науката и да обменят своя опит в STEM дисциплините. Основната мисия на международния научен панаир е запалването на страстта на учениците към ученето извън класната стая и приканването им да бъдат креативни с научните си проекти.

Ключова част от Международния научен панаир FISSION е изложбата на проекти. Това е времето, когато авторите на проекта се срещат с журито и всички гости, за да представят своите идеи. Повече от 150 участници и 70+ проекта, участващи във FISSION 2024 г. бяха посетени от много почитатели на науката.

Светослав Димитров от XII г клас и Максим Светославов от Х д клас на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ гр. Русе, под ръководството на инж. Даниела Ненова, впечатлиха посетителите със своя проект „Система за индивидуално отчитане на отпадъци“. Учениците демонстрираха не само изобретателност и находчивост в своя проект, но и сериозни технически познания в сферите на електрониката, софтуера и вградените микрокомпютърни системи.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content