Вътрешноучилищен турнир по волейбол X - XI КЛАС

На 07.12.2023 г . се проведе финалът на вътрешноучилищния турнир по волейбол между учениците от X и XI клас на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе.
Състезанието се проведе в два етапа. В първия етап взеха участие отборите на десети клас. Вторият етап в оспорвана битка влязоха отборите на единадесети клас. Победителите от всяка група играха за първо и второ на финала.
Първи в малката група се класираха спортистите от Xв клас, които се изправиха в оспорван двубой срещу победителите от XIд клас.
Почетното първо място зае отборът на XIд клас:
1. Радослав Стефанов Христов – капитан;
2. Ростислав Данаилов Георгиев;
3. Георги Симеонов Симеонов;
4. Велизар Венциславов Великов;
5. Никола Илиянов Костадинов;
6. Пламен Богомилов Пасев;
7. Феркан Хасанов Феруев.
На второ място се класира отборът на Xв клас:
1. Константин Александров Кръстев -капитан;
2. Кристиян Пламенов Бойков;
3. Калоян Петров Петров;
4. Преслав Мирославов Кушев;
5. Виктор Александров Драганчев;
6. Боран Гюнджай Юсеин;
7. Александър Свиленов Великов.
Трето място извоюва отборът на Xд клас:
1. Джан Нуретинов Юмеров – капитан;
2. Павел Миленов Върбанов;
3. Алекс Халилов Фазлъев;
4. Симеон Христомир Рачев;
5. Анатоли Георгиев Вълев;
6. Даниел Иванов Иванов;
7. Сонер Сунай Селяйдин.
Грамота за най-добър разпределител получи Радослав Стефанов Христов от XIд клас.
Като най-полезен играч се отличи Константин Александров Кръстев от Xв клас.
Ръководството изказва своята специална благодарност и към Емилиян Иванов XII а клас, капитан на отбора, който ни представи на Общинското първенство по волейбол и беше съдия на всички мачове в Турнира 30.11 – 07.12.2023 г.

Браво, шампиони!

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content