Злато и индивидуални отличия на хандбал за ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"

На 24.02.2024г. се проведе Общинско състезание по хандбал, старша възраст XI- XII клас. Отборът на ПГЕЕ “Апостол Арнаудов” за поредна година достойно спечели златната купа и индивидуалните, престижни отличия. В турнира наши съперници бяха АЕГ “Гео Милев” – гр. Русе и ПГИУ “Елиас Канети“ – гр. Русе. Първата среща беше между отборите на ПГЕЕ и АЕГ. При резултат 27 : 17 гола, нашите момчета спечелиха срещата. Отборът на ПГИУ отказа участие.

Отборът на арнаудовците в състав: Калоян Енчев – 9д Галимир Новаков – 11д, Никола Костадинов – 11д, Виторио Вендов – 10в, Петър Ангелов – 10в, Ростислав Георгиев – 11д, Велизар Великов – 11д, Радослав Христов – 11д, Стивън Цонев – 10а и Виктор Върбанов – 10а.

Г- жа Мая Петрова – директор на УСШ – гр. Русе награди с индивидуални отличия: Никола Костадинов – 11д “Най- добър реализатор” и Виторио Вендов – 10в “Най- полезен състезател”.

Много се гордеем с нашите момчета и пожелаваме здраве и успех в следващия етап!!!

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content