Зрелостник от гимназията по електротехника и електроника - Лауреат на Националната олимпиада по ИТ 2023

За първи път ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе има Лауреат на Националната олимпиада по информационни технологии. Това е Ивайло Христов от 12в клас.

Ученикът представи пред националната комисия своя проект на тема „Интелигентна хранилка за домашни любимци“ в категория „Големи обеми от данни“. По време на защитата Ивайло Христов впечатли журито, показа невероятно спокойствие и изпъкна с отлична подготовка и завършен проект.

Ивайло се занимава с програмиране повече от 5 години, като разработва различни приложения и софтуерни проекти. Тази година завършва 12 клас по специалност „Системно програмиране“. На въпроса ни защо до сега не е участвал на състезания от такъв формат, той скромно отговаря: „Не бях стигнал до тънкостите, за да съм сигурен в победата“.

Преподавател с най-голям принос за успехите на Ивайло е неговият учител по проектиране – инж. Даниела Ненова. Благодарение на нейната всеотдайност, професионализъм и подкрепа, училището ни се подрежда гордо на картата с учениците олимпийци. Което е атестат за добре свършена работа.

Финалният кръг на Националната олимпиада по информационни технологии  се проведе на 22.04.2023г. в град Шумен. Учениците се явиха на общ тест по информационни технологии (50%) и защитиха разработените от тях проекти (50%), като се формира оценка по шестобалната система. Министерството на образованието и науката (МОН) издава удостоверение лауреат на всички ученици от 12 клас, които имат оценка Отличен 6 на олимпиадата.

Благодарим на Ивайло за постигнатите резултати в силна конкуренция с най-добрите ученици в страната. Горди сме и за достойното представяне на гимназията. Пожелаваме му успешно дипломиране, устрем към успехи на световно ниво, а след време да се завърне отново в Електрото и да сподели натрупания опит с нашите бъдещи възпитаници.

https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/archive/it2023/protocols/НОИТ_2023-лауреати.pdf

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content