Зоналното първенство по футбол приключи с резултат 2:1

На 04.04. 2023г. в гр. Кубрат се проведе зонално първенство по футбол - юноши старша възраст. Учениците на ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов”- Русе се изправиха срещу възпитаниците на ПМГ” Св. Климент Охридски” - Силистра. Срещата беше изключително коректна. За съжаление, метеорологичните условия затрудниха състезателите и на двата отбора да покажат капацитета...

Защити на софтуерни проекти в РУ „Ангел Кънчев“ на ученици по НП на МОН „Обучение за ИТ кариера“, Модул „Софтуерно инженерство“

Ученици от Русе, Велико Търново, Горна Оряховица и Търговище защитиха успешно в Русенски университет екипни софтуерни проекти, които разработваха в модул "Софтуерно инженерство" по НП „Обучение за ИТ кариера“. Модулът се води от преподаватели на Русенски университет: доц. д-р Галина Иванова, ас. Павел Златаров и ас. д-р Васил Козов. НП...

ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе отбелязва Международния ден на авиацията и космонавтиката – 12.04.

По повод международния ден на космонавтиката - 12 април - IXд клас изработи рекламно табло, което съдържа и миналото, и бъдещето на България и нашата Планета. Този ден не е избран случайно - на 12.04.1961г. е първият полет на човек в космоса - Юрий Гагарин. Тази година българските космически специалисти...

„Великден – с поглед към креативността“

„Великден - с поглед към креативността“ бе едномесечният проект на английски език на учениците от VIIIв и Хг клас от Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – Русе. Използвайки инструменти за графичен дизайн, те създадоха книга, постер, рисунки, презентации и декорираха великденски яйца. Цветовете и красотата на творбите...

19 април – Ден на велосипеда

По повод Деня на велосипеда, ученици от ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ – Русе преминаха демонстративно през трасе с различни препятствия, като показаха завидни умения в управлението на велосипед. Активно участие взеха ученици от 9 и 10 клас. Най-бърз се оказа Никола Димов от 9в клас, секунда по бавен бе Кристиян Христов...

Отворен ден на професията в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе

На 26.04.2023 г. в Професионална гимназия по електротехника и електроника“ Апостол Арнаудов“ – Русе се проведе Ден на отворените врати и Ден на професиите. Гости на събитието бяха доц. Орлин Петров - ръководител катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ във факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“, Слава Рачева...

Зрелостник от гимназията по електротехника и електроника – Лауреат на Националната олимпиада по ИТ 2023

За първи път ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" – Русе има Лауреат на Националната олимпиада по информационни технологии. Това е Ивайло Христов от 12в клас. Ученикът представи пред националната комисия своя проект на тема „Интелигентна хранилка за домашни любимци“ в категория „Големи обеми от данни“. По време на защитата Ивайло Христов впечатли...

Поредно отлично представяне на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе в ЕЛЕКТРОНИАДА 2023

На 8.04.2023 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев" се проведе четвъртото младежко състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 2023, насочено към ученици от гимназиалния етап, проявяващи интерес към електрониката и програмирането. В състезанието участваха отбори, сформирани от по трима участници, от градовете Русе, Варна, Бургас, Шумен, Видин, Гоце Делчев, Лом, Смолян, Долна Митрополия и...

TELUS International Bulgaria ни подариха 14 пълни компютърни конфигурации

TELUS International Bulgaria е най-големият работодател в аутсорсинг сектора в България с екип от над 4500 души в София и Пловдив и спонсор на School Esports League, в която играят три отбора от Професионална гимназия по електротехника и електроника „Ап. Арнаудов“ -Русе. Дали заради вицешампионската титла на отбора ни през...

ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов”- Русе се класира на финален етап по хандбал

На 06. 04. 2023г. в гр. Кубрат се състоя зоналното първенство по хандбал - юноши VIII- X клас. Изключителните момчета от отбора на Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Апостол Арнаудов” - Русе премериха сили и възможности с учениците на СУ ”Христо Ботев”- гр. Кубрат. Срещата започна плахо от страна...

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content